Poštovani članovi udruženja,

Podaci o visini članarine za 2024. godinu se mogu dobiti kod Sekretara udruženja.

Ukoliko imate dugovanja iz predhodnog perioda, možete ih izmiriti uplatom na sledeći način:

Ime i prezime člana, svrha uplate – Dug za period (navesti period) na račun 205-208200-71

Sve detalje o dugovanju možete dobiti na broj telefona USRV Karaburma.