Ko smo mi?

Web prezentacija našeg udruženja se nalazi na adresi https://marina-karaburma.rs.

Komentari

U slučajevima kada posetioci ostavekomentare na članke ili vesti na našoj stranici, mi ćemo sakupiti podatke koji su vidljivi u formi konetara kao i IP adresu i podatke o internet pregledaču radi otkrivanja potencijalnih neželjenih radnji.

Media

Ukoliko postavljate podatke u formi audio vizuelnog medija, imajte na umu da je sa našeg sajta dozvoljeno preuzimanje podataka, te naznačite u okviru vašeg postavljanja da li dozvoljavate da drugi koriste vaš materijal. Ukoliko na naš sajt postavljate podatke u audio ili video formatu ili kao fotografiju koja nije vaša, molimo vas da napomene autora kao i da obezbedite njegovu eksplicitnu dozvolu.

Kakva prava imate na komentare i materijal koji ostaljate na našem sajtu?

Ukoliko posedujete nalog na ovom web sajtu ili ostavljate komentare možee zahtevati da se svi podaci koji su u vezi sa vama izbrišu ili dostave u formi ekstraktovanog fajla. Brisanje podataka ne uključuje podatke koje smo u obavezi da čuvamo.

.