Udruženje za sport i rekreaciju na vodi „Karaburma“, najčešće pominjana kao “Marina Karaburma” je nevladina, nepolitička, neprofitabilna sportska organizacija, osnovana radi organizovanja i sprovođenja sadržaja za sportsku rekreaciju na vodi i ostale zabavne i rekreativne delatnosti za članove po principu dobrovoljnosti i ravnopravnosti.

Udruženje održava sportski i rekreativni kontinuitet Društva za sportsku rekreaciju na vodi Marina „7 juli“ osnovanog 1974 godine.